Adatvédelmi tájékoztató

A www.sumegtrail.hu weboldal üzemeltetője, a Térségi Vállalkozók Egyesülete ezúton szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról.
Adatkezelő legfontosabb adatai:
Neve:
Térségi Vállalkozók Egyesülete
Székhely:
8330 Sümeg, Mihályfai u.31.

  Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-125218/2017
Képviselője:
Kovács László     Telefon: 30/9367406                                            Kapcsolattartó: Iván Anita, 70/940-7712

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ez a versenyünkre való jelentkezéskor elengedhetetlen. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a Térségi Vállalkozók Egyesülete (TVE) szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá., betartva aaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásait, valamint az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

A TVE a futóverseny regisztrációs folyamata nyomán begyűjtött adatokat kizárólag a konkrét verseny és a távolabbi versenyek zavartalan lebonyolítása érdekében, a versenyzőkkel való kapcsolattartás végett használja. Az adatok megadása minden esetben önkéntes, de a verseny lebonyolításához szükséges és elengedhetetlen , ezek nélkül a jelentkező nem tud részt venni az eseményen. Az adatok megadásakor a jelentkező egyidejűleg kijelenti, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak.
A regisztráció során a TVE bekéri a versenyző e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, korát és klubtagságát. Az adatok begyűjtése google drive űrlap segítségével történik, mely jelszóval védett táblázatban menti el az adatokat, melyhez csak a verseny szervezői férhetnek hozzá. A verseny lebonyolítása előtt a szervező átadja az adatokat Sötét Dániel EV.-nek,  aki a verseny időmérését biztosítja és az adatvédelmi feladatokat megfelelően ellátja, a neki átadott adatokat kizárólag a verseny időmérése kapcsán használja fel.

A TVE a begyűjtött adatokat a jelszóval védett számítógépén 5 évig őrzi, azt követően törli.

Kérésére a Térségi Vállalkozók Egyesülete minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a TVE.csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait.

Adatbiztonság

A TVE garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

A TVE nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a TVE a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Amennyiben ezen „Adatvédelemi Nyilatkozat“ oldalunkkal kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!

Sümeg, 2018.05.24.